آزمون YDSجهت تحصيل در دانشگاههاي تركيه

نویسنده: 
ايران تومر
آزمونYDSدر خصوص زبان انگليسي و ويژه مقاطع ليسانس به فوق ليسانس و فوق ليسانس به دكتري مي باشد. ثبت نام آزمون و كلاسهاي آمادگي جهت ادامه تحصيل در تركيه در مؤسسات ايران تومر برگزار مي گردد مشاوره ادامه تحصیل در دانشگاههای معتبر ترکیه جهت مقاطع فوق لیسانس و دکتری مشاوره شرایط تحصيل در ترکیه جهت رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي و سایر رشته ها در مقطع لیسانس مشاوره هزینه تحصیل در ترکیه مشاوره شرایط تحصیل در دانشگاههای ترکیه و هزینه زندگی در ترکیه مشاوره ویژه خرید مسکن در ترکیه مشاوره در خصوص اجاره مسکن و هزینه خوابگاه دانشجویی در ترکیه مشاوره برآورد هزینه ماهانه زندگی برای دانشجویانی که در یکی از دانشگاههای معتبر ترکیه تحصیل میکنند برآورد هزینه ترمیک و شهريه ي رشته های موجود در دانشگاههای ترکیه محاسبه شهريه تحصیل در دانشگاههای دولتی و نیمه خصوصی ترکیه مشاوره در زمینه تخصص پزشکی و تخصص دندانپزشکی و دامپزشکی ( با تعیین وقت قبلی) درخشانترین سابقه تدریس توسط مرکز ایران تومر با ۸ سال سابقه تدریس در زمینه دوره های آمادگی
فارسی

خودرو

نرم‌افزار

موبایل رایانه